Alumni

PhD students

2009

Lajos Höfler

Investigation and modeling the mass transport properties of ionophore based

liquid membrane electrodes and nanopore sensors

2013

Gergely Lautner            

Development and application of selective synthetic receptors for protein detection

2016

Júlia Szűcs

Ion-selective electrodes and potentiometric sensing schemes for protein assays

2018

István Makra

Development of nanopore based electrochemical sensors

 

MSc students

2012 Bakk Teódora Diána      Nanopórusok fejlesztése nanoméretű részecskék számlálására – Útban a vírus számlálás felé

2012 Batjargal Nominzul        Kémiailag módosított egynanopórusos érzékelők fejlesztése DNS meghatározásra

2012 Terejánszky Péter          Kvarc nanopórusok fejlesztése nanorészecskék számlálására

2011 Kiriakov Szilvia             Fehérje-fehérjekölcsönhatások bioanalitikai vizsgálata

2011 Makra István                   Nanopórus alapú bioszenzorok válaszmechanizmusának vizsgálata

2011 Terstyánszky Anna        Aptamerekkel módosított nanopórusos érzékelő fejlesztése

2010 Fazekas Lilla                   Nanopórusok fejlesztése biomolekuláris kölcsönhatásokvizsgálatára

2009 Batjargal Nominzul        Miniatürizált potenciometriás ionszenzor fejlesztésenanorészecskékből felszabadított ezüstionok meghatározására

2009 Horváth Klára                 Ionszelektív nanopórusok vizsgálata

2009 Sidney Goiame               Development of nanoand microstructured devices for nanopore based sensing

2008 Varga Tamás                   Nanopipetták gyártása és felületi módosítása

2007 Lautner Gergely             Aptamer-ligandum kölcsönhatások vizsgálata képalkotó felületi plazmonrezonanciás rendszerrel

2006 Balogh Zsófia                 Biokatalitikus jelerősítésen alapuló nagyérzékenységű felületi plazmon rezonanciás immunoassay

2006 Nagy Zsuzsanna             Autokatalitikus amplifikációs eljárások vizsgálata DNS analízis céljából

2005 Höfler Lajos                    Kémiailag módosított arany nanocsövek fejlesztése molekulárisfelismerés céljából

2005 Szűcs Júlia                      Felületi plazmonrezonanciás mérőrendszer alkalmazásalipoarabinomannan meghatározására

2004 Aradi Tamás                    Arany nanocsöveken keresztüli iontranszport folyamatok vizsgálata

2003 Ritvay Dorottya              Mikrofabrikált amperometriás mérőcella fejlesztése glükózoxidáz enzim aktivitásának meghatározására

1996 Botka Dániel                   Polarográfiás eredmények módszerfüggetlen reprezentációjának lehetőséget tanulmányozó vizsgálatok

1998 Vágföldi Zoltán              Enzimelektród fejlesztése és felhasználása környezetanalitikai célra

 

BSc students

2012 Brajnovits Alexandra    Potenciometriás nanopórusos érzékelők fejlesztése

2012 Gyönyörű Anikó            Kémiailag módosított nanopórusokon alapuló potenciometriás érzékelők

2012 Pétervári Csilla               Nanopórusos fehérje érzékelők válaszának vizsgálata biológiai környezetben

2011 Stangl Péter                     Aptamer módosított arany nanorészecskék szintézise és bioanalitikai alkalmazásai

2011 Szabó Zsófia                   Biomolekuláris érzékelés kémiailag módosított mesterséges ioncsatornákkal

2010 Kiss Tamás                      Felületi plazmonrezonanciás aptamer alapú szenzorok alkalmazása vérszérumban történő detektálásra

2010 Terejánszky Péter          Nanopórusos számlálók fejlesztése

2009 Makra István                   Nanopórusban jelentkező egyenirányító hatás és nanorészecske transzlokáció molekuladinamikai szimulációja

2008 Takács Ágoston              Miniatürizált ionszenzorok fejlesztése kondenzált lehelet pára iontartartalmának meghatározására

 

TDK hallgatók

Naszályi Lívia

2003

Új kromofór és fluorofór lipofil anionok szintézise, jellemzése és jelzőmolekulaként való alkalmazása

Vegyész és Biomérnöki Kar TDK Kiemelt I. díj

(társtémavezető: Dr. Huszthy Péter)

Höfler Lajos

2004

Kémiailag módosított arany nanocsövek fejlesztése molekuláris felismerés céljából

Vegyész és Biomérnöki Kar TDK Kiemelt I. díj

Rektori különdíj

Höfler Lajos

2005

Kémiailag módosított arany nanocsövek fejlesztése molekuláris felismerés céljából

XXVII OTDK I. díj

Magyar Gyógyszerészetért Alapítvány különdíja

Naszályi Lívia

2005

Új kromofór és fluorofór lipofil anionok szintézise, jellemzése és jelzőmolekulaként való alkalmazása

XXVII OTDK (Szerves kémia I.)

I. díj és a Varga József Alapítvány különdíja

(társtémavezető: Huszthy Péter)

Lautner Gergely

2006

Biochipek fejlesztése aptamer-ligandum kölcsönhatások képalkotó plazmon rezonanciás vizsgálatához

Vegyész és Biomérnöki Kar TDK

Kiemelt I. díj, Rektori különdíj

Lautner Gergely

2007

Biochipek fejlesztése aptamer-ligandum kölcsönhatások képalkotó plazmon rezonanciás vizsgálatához

XXVIII OTDK

 I. díj

Cserkaszky Áron

2008

Transzport-moduláción alapuló nanopórusos érzékelők kimutatási határának értelmezése Monte-Carlo szimulációval

TTK Kari TDK, Dicséret

Takács Ágoston

2009

Nanopórus alapú potenciometriás ionszenzorok fejlesztése

Vegyész és Biomérnöki Kar TDK

Kiemelt I. díj, Rektori különdíj

Makra István

2010

Egy-nanopórusos elektrokémiai érzékelők válaszmechanizmusának modellezése

Vegyész és Biomérnöki Kar TDK I. díj

 

Takács Ágoston

2011

Nanopórus alapú potenciometriás ionszenzorok fejlesztése

XXX. OTDK I díj

Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának Díja

Terejánszky Péter

2012

Nanopipetta-alapú érzékelők nanorészecskék számlálására

Vegyész és Biomérnöki Kar TDK Kiemelt I. díj

Rektori különdíj

Terejánszky Péter

2013

Nanopipetta-alapú érzékelők nanorészecskék számlálására

XXXI. OTDK I díj

MTA Prezentációs Díja

Simon László

2014

Mikrocseppentésen alapuló immobilizációs eljárás fejlesztése nagy hibridizációs hatékonyságú peptid-nukleinsav biochipek előállítására

Vegyész és Biomérnöki Kar TDK, Kiemelt I díj,

Pungor Ernő különdíj

Simon László

2015

Mikrocseppentésen alapuló immobilizációs eljárás fejlesztése nagy hibridizációs hatékonyságú peptid-nukleinsav biochipek előállítására

XXXII. OTDK III. díj

 

Bognár Zsófia

2018

Katalitikus eljárások alkalmazása mikroRNS-ek meghatározásához képalkotó felületi plazmon rezonanciával

Vegyész és Biomérnöki Kar TDK Kiemelt I. díj

Rektori különdíj